OK FIRST OF ALL I WAS BORED AND HAD NOTHING BETTER TO DO SECOND igot all the pics off the web already togehter with before and after. AND THIRD..THE SONG JUST SUITED THE VIDEO SO GET OVER IT… AND FOR ALL THE PEOPLE WHO KEEP MESSAGING ME FOR THE NAME OF THE SONG UGLY by Daphne and celeste
Video Rating: 4 / 5

Philippines Top 20 Ugliest Celebriies(Dalawampung Pinakapangit na Artista ng Pilipinas 2009-2010) Itinuturing na Artista ang ilan sa personalidad na mula sa mga talent search ngunit walang regular o madalang na lumalabas sa telebisyon. Ang mga Pangunahing Artista ay mula sa opinyon at saloobin ng masa. Ito ay ibinatay mula sa pinoyexchange.com at pinagbasehan sa pinoyforum.net. Anumang Opensa sa mga nasabing personalidad ay hindi namin pananagutan.
Video Rating: 1 / 5

Latest Popular Deals: